Μάνος Κρόκος
Σχεδιαστής

Λιάνα Δενεζάκη
Εικονογράφος

Ο Ρώσος εθνολόγος και λαογράφος Vladimir Propp ανέλυσε την πλοκή 100 παραμυθιών της χώρας του για να προσδιορίσει τα απλούστερα και αδιαφοροποίητα αφηγηματικά στοιχεία τους. Αποτέλεσμα της έρευνάς του ήταν το σημαντικότατο έργο Η Μορφολογία του Παραμυθιού (1928), στο οποίο τεκμηριώνει  και αιτιολογεί τις ομοιότητες που συναντούμε ανάμεσα στα παραμύθια διάφορων λαών. Ο Propp υποστήριξε ότι ο ενδεικνυόμενος τρόπος μελέτης ενός παραμυθιού είναι η κατάτμησή του στα συστατικά του μέρη και η μετέπειτα επεξεργασία τους. Έτσι, εισήγαγε την ιδέα του μοτίβου, εστιάζοντας στα κοινά σταθερά στοιχεία κάθε αφήγησης. Η μετέπειτα σχετική επιστημονική έρευνα κατέδειξε επίσης την ύπαρξη πολλών δομικών ομοιοτήτων στα λαϊκά μαγικά παραμύθια, οδηγώντας τους λαογράφους να συντάξουν τελικά έναν κοινό κατάλογο για την κατάταξή τους.

Το «Κάθε φορά… μια ιστορία!» σχεδιάστηκε με βάση τα συμπεράσματα του Propp και επιτρέπει στα παιδιά να καταλήξουν μόνα τους στις σταθερές λειτουργίες του παραμυθιού, ορίζοντας την πλοκή και τη δράση των ηρώων βασιζόμενα εξίσου στην προηγούμενη αναγνωστική τους εμπειρία και στις ίδιες τις εικονογραφημένες κάρτες του παιχνιδιού, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν είτε γραμμικά είτε επιλεκτικά για να αφηγηθούν μια δική τους, μοναδική πλέον ιστορία.

Καθώς τα ίδια τα μοτίβα του παραμυθιού καθοδηγούν άρρητα τα παιδιά, οι εικονογραφημένες κάρτες τα βοηθούν να ορίσουν τα γεγονότα και τη χρονική αλληλουχία τους. Ο έλεγχος στους ήρωες της ιστορίας αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους, ενώ παράλληλα μέσα από τη διαδικασία σύνθεσης της πλοκής ενεργοποιείται η φαντασία τους και καλλιεργείται η δημιουργική σκέψη και η ενσυναίσθηση.

Το παιχνίδι «Κάθε φορά… μια ιστορία!» απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Μπορούν να το παίξουν με τους δασκάλους τους, τους γονείς τους, τους ανθρώπους που τα φροντίζουν, τους φίλους τους, αλλά και μόνα τους. Οι εικονογραφημένες κάρτες του εκπαιδευτικού υλικού δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να τις αξιοποιήσει είτε σε κάθε μαθητή χωριστά είτε δημιουργώντας «ομάδες αφήγησης», στις οποίες θα συμμετέχει όλη η τάξη.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα διασκεδαστική και δημιουργική διαδικασία, η οποία μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω, σε πολλά γνωστικά πεδία. Με αφορμή την ιστορία μιας ομάδας ή ενός παιδιού, δίνεται η ευκαιρία για θεατρικό παιχνίδι, εικονογράφηση, δραστηριότητες που ενισχύουν την οικολογική ευαισθησία, τις μαθηματικές δεξιότητες, την έκφραση μέσω της κίνησης, της μουσικής, της γραφής και πολλά άλλα. Η ενθουσιώδης υποδοχή του, με τη μορφή Εργαστηρίου, από τα ελληνικά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όπου έχει παρουσιαστεί μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα βρει ανάλογη ανταπόκριση και από τους μαθητές του εξωτερικού.

Οι δημιουργοί του παιχνιδιού,

Μάνος Κρόκος & Λιάνα Δενεζάκη